To już tradycja, że do naszej szkoły każdego roku na spotkanie z uczniami kończącymi naukę przyjeżdża Dziekan Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze Pan dr inż. Maciej Pawłowski.

W bieżącym roku szkolnym 30 marca 207 roku w ramach promowania kształcenia zawodowego na wyższych uczelniach Dziekan zapoznał klasę licealną IIIo oraz klasę informatyczną IV TI z kierunkami kształcenia na uczelni usytuowanej w uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry w przepięknym zabytkowym pałacu Schaffgotschów.

Szczególną uwagę poświęcił informatyce przemysłowej w specjalności – inteligentne systemy przemysłowe. Na tym kierunku kształceni są specjaliści w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych. Studia dają solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze związanym z informatyką i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatyki.

Kierunek „informatyka przemysłowa” przygotowuje absolwentów do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Absolwent posiada zarówno umiejętności podejmowania samodzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespołowej, jak i kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z informatyką i automatyką przemysłową, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Może znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt informatyczny i  automatyki przemysłowej, u operatorów sieci  teleinformatycznych, przy eksploatacji i serwisie sprzętu informatycznego oraz automatyki przemysłowej. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w zakresie projektowania, realizacji oprogramowania i eksploatacji przemysłowych systemów informatycznych, takich jak systemy sztucznej inteligencji, systemy baz danych, sieci komputerowe, systemy multimedialne oraz do kierowanie projektami informatycznymi. Typowe dla absolwentów tej specjalności stanowiska to: informatyk, inżynier ruchu, specjalista od utrzymania i zarządzania sieciami informatycznymi, wszelkie stanowiska w działach Głównego Informatyka i Automatyka.

mms_img-955528947

W załączeniu ulotka:

Ulotka_A4_do DL 2016