4 kwietnia 2018r. w Szkole miało miejsce spotkanie rodziców uczniów grupy II wyjeżdżających na miesięczną praktykę zawodową do Irlandii w terminie 08.04.2018r.-06.05.2018r. w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów kadry kształcenia zawodowego „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”. Rodziców poinformowano o planie podróży, rodzinach goszczących i zasadach mieszkania, harmonogramie pobytu w Irlandii, podpisanych umowach z uczestnikami projektu, jak również wysokości dofinansowania. Rodzicom zostały przedstawione miejsca praktyk grupy leśnej i informatycznej. W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie grupy Pani wicedyrektor Jolanta Imiołek i Pan Jan Harbul nauczyciel przedmiotów zawodowych leśnych.

Koordynator projektu-Renata Nowak

20180404_163047erasmus