Wychowawcy w roku szkolnym 2018/2019

IV tl  – Pani Marta Rogólska

IV ti  -  Pan Kamil Kowalonek

II t     -  Pani Katarzyna Romanowicz-Kłosin

I t      -  Pani Monika Ignaciuk-Borkowska

IIo     - Pani Iwona Grzelczak

I a      – Pan Mieczysław Gnach

IIa     -  Pani Agata Pender

IIIa    – Pani Marta Rogólska

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019.

06.09.2018r.(czwartek) –   godz.16,30      klasy I.

18.10.2018r.(czwartek) -  godz.17,00       wszystkie klasy

17.01.2019r. (czwartek) – godz.17,00   wszystkie klasy

marzec/kwiecień – godz.17,00 klasy  IV T do uzgodnienia z rodzicami

23.05.2019r.(czwartek). – godz.17,00  pozostałe klasy