Uprzejmie informuję o aktualizacji – zmianie terminu turnusów we wrześniu 2018 r. w JODZ
- o 1 tydzień później: od 10.09.2018 r. do 05.10.2018 r. (zamiast 03.09.2018 – 28.09.2018).
Dotyczy turnusów:
1) SPRZEDAWCA II stopień
2) FRYZJER II stopień.
Kierownik szkolenia praktycznego
Renata Nowak