dr inż. Aleksandra Korbut (Bućko) - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Gryfowie Śląskim, wychowawca Jolanta Imiołek

obecnie pracownik Politechniki Wrocławskiej http://wch.pwr.edu.pl/pracownicy/aleksandra-korbut

Uczęszczając do Liceum Ogólnokształcącego w Gryfowie przez dwa lata byłam przewodniczącą szkoły. Ponadto, wraz z przyjaciółmi należeliśmy do szkolnego koła PCK, występowaliśmy w wielu przedstawieniach, uczestniczyliśmy w wielu konkursach i olimpiadach. Zawsze braliśmy czynny udział w życiu szkoły.
Po ukończeniu liceum rozpoczęłam studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Następnie kontynuowałam naukę na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa.
Obecnie jestem doktorantką również na Wydziale Chemicznym. Biorę także udział w realizacji dwóch projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.