Corocznie w naszej szkole dla klas pierwszych zasadniczej szkoły zawodowej organizowane są zajęcia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności , w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

7 października 2016 roku odbyło się okresowe szkolenie z Panią Ewą Kiwior-Maleszką z Zakładu Ochrony Pracy we Wrocławiu, która zapoznała naszych uczniów z przepisami i zasadami bhp, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy młodocianych pracowników.

Pan Dariusz Maksymczak z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu szkolił z umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej.

DSC_3066