ERASMUS – Aktualności

Od 10 lutego 2018r. będzie realizowany dziesięciogodzinny kurs z zarządzania treścią w Internecie z wykorzystaniem platform Joomla i WordPress dla uczestników projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” zgodnie z harmonogramem.

logo-erasmuserasmus

Od 19 lutego 2018r. ruszają warsztaty pedagogiczno-psychologiczne rozwijające umiejętności interpersonalne, sposobu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zarówno w środowisku pracy jak i w warunkach rozłąki z rodziną realizowane w ramach projektu „Leśnicy i informatycy na… Czytaj więcej

Zapraszamy uczestników projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” na kurs- specyfika środowiska naturalnego  Irlandii.

Celem kursu jest zapoznanie z fauną i florą, parkami narodowymi, ochroną przyrody oraz z bioróżnorodnością siedlisk leśnych Irlandii.

Harmonogram zajęć:

chce_do_irlandii_19erasmus

Europass CV oraz Paszport Językowy to dwa dokumenty swobodnie dostępne.

  • Europass CV pomaga przejrzyście przedstawić swoje umiejętności i kwalifikacje.
  • Paszport Językowy jest narzędziem do samooceny znajomości języka i kwalifikacji.

Możesz stworzyć swoje cv oraz paszport… Czytaj więcej

W ramach projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych „ uczniowie będą realizować praktykę w zawodzie technik leśnik oraz technik informatyk w Hrabstwie Sligo w Irlandii. Wyjazdy będą się odbywały w marcu i kwietniu… Czytaj więcej

Informatycy z klasy pierwszej i trzeciej zakwalifikowani do projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” proszeni są do ocenienia swoich umiejętności w zakresie informatyki.

Proszę wpisać informację do poniżej zamieszczonej tabeli i przesłać do 5… Czytaj więcej

UCZESTNICY PROJEKTU ERASMUS+

Od 2 stycznia 2018r. rozpoczynamy kurs języka angielskiego zawodowego dla informatyków i leśników mającego na celu zapoznanie uczestników ze specjalistyczną terminologią techniczną z ukierunkowaniem na komunikację interpersonalną oraz praktyczną wiedzę dotyczącą… Czytaj więcej

W dniu 13 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 20 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”… Czytaj więcej

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” pod nazwą „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+… Czytaj więcej

REKRUTACJA

Od 06 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. trwa rekrutacja uczniów kształcących się w zawodzie

technik leśnik i technik informatyk

w wieku 16-19 lat klasy: I TI, TL; III TI, TL; IV… Czytaj więcej