Kursy zawodowe

Realizacja kursów specjalistycznych trzeciego stopnia w zawodach fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych odbywać się będzie zgodnie z planem:

1. Fryzjer 3F1 (1)

2. Kucharz 3K1 (1)

3. Mechanik 3M1 (1)

Informacje dla uczniów odbywających kursy w ODiDZ

przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze

zakwaterowanych w Internacie

59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7

 

Od 01.09.2016 r. obowiązują następujące koszty związane z pobytem i… Czytaj więcej

TERMINARZ  KURSÓW  ZAWODOWYCH

KLAS WIELOZAWODOWYCH

I STOPNIA

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

Zawód

Termin kursu

Miejsce kursu

murarz-tynkarz  14.05.2018-09.06.2018 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Jawor, ul. Wrocławska 30 a, tel. 076 8703088… Czytaj więcej
Informujemy o zamianie planowanych sal lekcyjnych dla oddziałów 2K1 i 2M1 w związku ze zwiększeniem liczebności uczniów w oddziale 2K1. W pozostałej części plany nie uległy zmianie.
Aktualizacja planów zajęć:

TERMINARZ  KURSÓW  ZAWODOWYCH

KLAS WIELOZAWODOWYCH

II  STOPNIA

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018.            

Zawód

Termin kursu

Miejsce kursu

mech.poj.sam. 2M1 02.11.2017-29.11.2017 Jeleniogórski Ośrodek Dokształcania Zawodowego Zespół Szkół Licealnych i… Czytaj więcej

TERMINARZ  KURSÓW  ZAWODOWYCH

KLAS WIELOZAWODOWYCH

III  STOPNIA

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018.

Zawód

Termin kursu

Miejsce kursu

wędliniarz 02.10.2017-29.10.2017 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul.Botaniczna 58,… Czytaj więcej