Kursy zawodowe

TURNUSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DANEGO ZAWODU I, II, III STOPNIA

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Terminy turnusów mogą ulec zmianie!


  • KLASA  IIIa – wielozawodowa

           … Czytaj więcej

Centrum Kształcenia Zawodowego

w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

57-300 Kłodzko, ul. Szkolna 8

Tel.: 748672174

Koszt pobytu w Internacie: 80 zł

Zakwaterowanie: w niedzielę od godziny 16:00 do godziny 17:00 w piątek

Plan turnusu zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych III stopnia po gimnazjum

w Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych NR 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze:

1. 3M1g po gimnazjum,… Czytaj więcej

Uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I Stopnia realizujący kursy zawodowe w formie zdalnej zobowiązani są posługiwać się adresem mailowym, który otrzymali przy zakładaniu konta w dzienniku elektronicznym. Wszelką korespondencję z nauczycielami przedmiotów zawodowych w Centrach… Czytaj więcej