Liceum dla Dorosłych

Drodzy Maturzyści!

Przesyłamy Wam procedury egzaminów maturalnych.  Aby egzaminy przebiegły prawidłowo, pod względem formalnym, etycznym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wszyscy musimy się do nich stosować. Dlatego prosimy Was o dokładne zapoznanie się z… Czytaj więcej

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 11 marca 2020r, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  do 07… Czytaj więcej

Od 27 maja 2020r. rozpoczynają się konsultacje dla maturzystów oraz uczniów kl.III T  w zawodzie technik informatyk i technik leśnik. Proszę zapoznać się z harmonogramem konsultacji oraz procedurami. Pozdrawiam i życzę bezpiecznych i owocnych… Czytaj więcej

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym… Czytaj więcej

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy… Czytaj więcej

Wydarzenia ostatnich tygodni spowodowały, że społeczność naszej Szkoły nie mogła w uroczysty sposób pożegnać uczniów kończących naukę. Zostaniecie w naszej pamięci na wiele lat, tak jak roczniki wcześniejsze.Życzymy Wam zdrowia, wytrwałości w dążeniu do celów… Czytaj więcej

Nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz uczniowie,                                                         … Czytaj więcej

Praca-kontronla-semestr-VI

W związku z sugestiami Ministra Edukacji o prawdopodobnym wydłużeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zalecam następujące działania:

I. Proszę wyznaczone wcześniej zadania pisemne przesyłać na mojego maila. W przyszłym tygodniu zostanie podany zestaw kolejnych… Czytaj więcej

               Gryfów Śląski 11.03.2020        

           Na podstawie Zarządzenia Starosty Lwóweckiego z dnia 11.03.2020. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i… Czytaj więcej