!!! NABÓR !!!

REGULAMIN

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

w sprawie zasad rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

 


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo… Czytaj więcej

DSC0086831Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gryfowie Śląskim
zaprasza ósmoklasistów do techników w zawodach:

Technik Organizacji Turystyki – NOWOŚĆ
Technik Hotelarstwa
Oferujemy:
• Kreatywną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• Nowocześnie i… Czytaj więcej

Od  70 lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych był ważnym miejscem kształcenia zawodowego na mapie edukacyjnej naszego regionu. Wiele generacji naszych absolwentów miało możliwość zdobywania atrakcyjnych umiejętności zawodowych.
Zgodnie z reformą MEN… Czytaj więcej

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim proponuje absolwentom szkół podstawowych  naukę w Liceum Ogólnokształcącym  w dwóch nowych  klasach:

- biologiczno-chemicznej,

- informatyczno-matematycznej.

Klasa biologiczno-chemiczna

Jest ona… Czytaj więcej

Wydaje się, że jeszcze tak niedawno, uczniowie  ósmych klas szkoły podstawowej, z niepokojem  i towarzyszącymi im wątpliwościami, podejmowali ważne decyzje o wyborze kolejnego w ich życiu okresu edukacji, a już z takim samym… Czytaj więcej

Już  7 rok szkolny w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim funkcjonuje Technikum w zawodzie technik leśnik, jedna z nielicznych w regionie szkół o tej specjalności. Technik leśnik, to… Czytaj więcej

Już od lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, jest uznaną w naszym regionie szkołą profesjonalnego kształcenia uczniów Technikum w zakresie technik informatyk.
Wręcz niemożliwym jest, w… Czytaj więcej

W związku z prężnie rozwijającą się branżą turystyczną ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w roku szkolnym 2021/2022  uruchamia nowy kierunek nauczania w Technikum w zawodzie technik organizacji turystyki. Jest… Czytaj więcej

Od wielu lat, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, nasi uczniowie zdobywali umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Szczególnie jest on atrakcyjny w naszym regionie – Pogórza Izerskiego,… Czytaj więcej

OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN  REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH  W  ROKU SZKOLNYM  2021/2022

REGULAMIN