Prace kontrolne i egzaminy

Zagadnienia na egzamin semestralny z chemii – LO dla Dorosłych

Klasa IIIA

  1. Alkiny – budowa, nazewnictwo, właściwości fizyczne i chemiczne, otrzymywanie, reakcje charakterystyczne, zastosowanie.

Jednofunkcyjne  pochodne węglowodorów:

  1. Fluorowcopochodne węglowodorów – budowa, nazewnictwo, właściwości fizyczne i… Czytaj więcej

Przypominam, że opracowane muszą być wszystkie zagadnienia.

1. Opisz budowę białek, ich podział, występowanie i wykrywanie za pomocą odpowiednich doświadczeń(2 doświadczenia, które muszą być opisane zgodnie ze wskazówkami z zadania nr 2).

2. Jak doświadczalnie… Czytaj więcej

Należy odpowiedzieć na WSZYSTKIE poniżej podane pytania.

1.Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz ,że wodorotlenek chromu(III) ma charakter amfoteryczny:

a. narysuj schemat doświadczenia lub opisz słownie sposób jego wykonania, podaj użyte odczynniki(nazwy i wzory);

b. podaj… Czytaj więcej

Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla słuchaczy Liceum dla Dorosłych odbędą się w czasie zjazdu w dniach 19-20.02.2016r.

Strona tytułowa pracy kontrolnej