Prace kontrolne i egzaminy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Klasa IA/semestr II

Tematy do pracy kontrolnej z chemii (należy ręcznie, opisać wszystkie zagadnienia).

  1. Benzyna, otrzymywanie, zastosowanie, liczba oktanowa, środki przeciwstukowe
  2. Rodzaje tworzyw sztucznych, ich produkcja i zastosowanie
  3. Włókna naturalne, sztuczne… Czytaj więcej

Zagadnienia do pracy kontrolnej z fizyki dla klasy I A

Uwaga! Przypominam, że prace powinny być napisane ręcznie, krótko, bez wzorów na poziomie akademickim.

  1. Oblicz promień orbity geostacjonarnej, dla satelitów ziemskich, jeżeli wiesz, że masa… Czytaj więcej

Przypominam, że opracowane muszą być wszystkie zagadnienia.

1. Opisz budowę białek, ich podział, występowanie i wykrywanie za pomocą odpowiednich doświadczeń(2 doświadczenia, które muszą być opisane zgodnie ze wskazówkami z zadania nr 2).

2. Jak doświadczalnie… Czytaj więcej

Należy odpowiedzieć na WSZYSTKIE poniżej podane pytania.

1.Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz ,że wodorotlenek chromu(III) ma charakter amfoteryczny:

a. narysuj schemat doświadczenia lub opisz słownie sposób jego wykonania, podaj użyte odczynniki(nazwy i wzory);

b. podaj… Czytaj więcej

Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla słuchaczy Liceum dla Dorosłych odbędą się w czasie zjazdu w dniach 19-20.02.2016r.

Strona tytułowa pracy kontrolnej