Praktyka zawodowa

30 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim i czterech mistrzów szkolących weźmie udział w kursie w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się… Czytaj więcej

Harmonogram praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik, klasy II i III w terminie 03.10.2016r.-28.10.2016r. w Nadleśnictwie Świeradów.

Obraz2

9 maja 2016 roku technik leśnik uczestniczył w zajęciach na Myśliwskiej Strzelnicy w Mroczkowicach. W programie warsztatów uwzględniono:

-prowadzenie gospodarki łowieckiej

-przepisy prawa łowieckiego

-zasady prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej

-zasady ochrony zwierzyny w łowisku

-zasady… Czytaj więcej

Egzamin z praktyki zawodowej 2015/2016                                                       … Czytaj więcej

10 września 2015r. w szkole odbyła się 6 edycja Programu-Edukacyjno-Warsztatowego „Zielony Rower”. O godzinie 9:00 na specjalnie oznakowanych rowerach przyjechali do nas edukatorzy z Nadleśnictwa Jawor-Dariusz Orda i Tomasz Łesyszyn. W pracowni zostały przeprowadzone zajęcia… Czytaj więcej

Uczniowie technikum hotelarskiego w bieżącym roku szkolnym realizowali obowiązkową praktykę zawodową na promie Skania Firmy Unity Line Limited. Praktykanci na promie zapoznali się z pracą w działach: recepcja, housekeeping, kafeteria i sekcja kierowców, bary.

Na… Czytaj więcej

18 marca 2015 roku w szkole miały miejsce warsztaty łowieckie poprowadzone z wielką pasją przez leśniczego, myśliwego i przewodnika górskiego z Nadleśnictwa Świeradów Pana Jana Harbula. Uhonorowany w 2012 roku najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM… Czytaj więcej

Harmonogram

realizacji praktyk zawodowych

w technikum informatycznym i hotelarskim

w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

L.p

 

Zawód

 

Klasa

Liczba tygodni praktyki zawodowej

 

Przewidywany termin realizacji

 

1.

 

Technik hotelarstwa

 … Czytaj więcej