Rada Rodziców

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2018/2019

 

Liceum Ogólnokształcące

Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych, wszystkich odwiedzających naszą stronę , proszę o przyjęcie z głębi serca płynących życzeń.
Małgorzata Wiśniewska

wielkanoc1

Zachęcam do udziału uczniów naszej Szkoły, a szczególnie kształcących się w zawodzie technik leśnik :) oraz wychowawców klas ;

I TL   :)   III TL   :)    IV TL  :)

Małgorzata Wiśniewska

Szczegółowe informacje

Zapraszamy na Noc Sów… Czytaj więcej

RADA RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY =ZSOiZ w Gryfowie Śląskim zaprasza WSZYSTKICH, którzy jeszcze nie mają planów SYLWESTROWYCH na BAL.

Dochód będzie przeznaczony na zakup sprzętu szkolnego (szafek uczniowskich).
Inicjatywę i zaangażowanie wspaniałych Rodziców naszych uczniów popieram… Czytaj więcej

I mamy wakacje :)

Dzisiaj uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017, który był bardzo pracowity i pełen różnych wyzwań i wydarzeń szkolnych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście ze Starostwa Lwóweckiego, Nadleśnictwa Świeradów Zdrój, Cechu Rzemiosł… Czytaj więcej

24.04. 2015roku rozstaliśmy się z kolejnym rocznikiem naszych absolwentów, uczniami klasy IV Technikum Informatycznego i Techniku Hotelarskiego. Była to ciepła i wzruszająca uroczystość, skropiona łzami wychowawczyni, M. Rogólskiej, uczennic (chłopcy też płakali, ale ukradkiem) i… Czytaj więcej

18 marca 2015 roku w szkole miały miejsce warsztaty łowieckie poprowadzone z wielką pasją przez leśniczego, myśliwego i przewodnika górskiego z Nadleśnictwa Świeradów Pana Jana Harbula. Uhonorowany w 2012 roku najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOM… Czytaj więcej

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

 

Cele Rady Rodziców

Priorytetem RR jest wspieranie uczniów, dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego we wszystkim, co służy wartościowemu rozwojowi osobowości ucznia, pobudzaniu jego… Czytaj więcej

Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

I. Postanowienia  ogólne

§ 1.

Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną,… Czytaj więcej

Członkowie RR wybrani w roku szkolnym 2013/2014

Małgorzata Zakrzewska
Anna Bigdowska
Gerard Wojtanowski
Małgorzata Augustyn
Małgorzata Głowacka
Marzena Wojciechowska

Prezydium Rady Rodziców:

Marzena Wojciechowska – przewodnicząca
Anna Bigdowska – zastępczyni przewodniczącej
Małgorzata Zakrzewska – skarbnik
Gerard Wojtanowski – sekretarz