Praktyczna nauka zawodu

KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

2015/2016.

Kursy specjalistyczne  III stopnia

Zawód

Termin kursu

Miejsce kursu

Piekarz

                  

Mechanik pojazdów samochodowych.

04.04.2016r. – 29.04.2016r.

           … Czytaj więcej

HARMONOGRAM

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W

ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

Dzień tygodnia

Klasa Ia

D.Poprawa

Klasa Ib

M. Ignaciuk-Borkowska

Klasa IIa

M. Siedlecka

Klasa IIb

I. Grzelczak

Klasa IIIa

M.Rogólska

Klasa IIIb

K.Romanowicz -Kłosin

Poniedziałek

SZKOŁA

SZKOŁA… Czytaj więcej