REGULAMIN POMOCY ZDROWOTNEJ

——————————————————————————————– 

 ROCZNY  PLAN  PRACY 2017/2018

    ——————————————————————————————–

                                                                                                                 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY 

———————————————————————————————-

STATUT SZKOŁY aneksem 1. i 2.

———————————————————————————————-

 ZAJĘCIA  POZALEKCJNE  2017/2018 

————————————————————————————————–

UROCZYSTOŚCI 2017/2018 

———————————————————————————————————-

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
————————————————————————————————–
SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW
————————————————————————————————–