REGULAMIN POMOCY ZDROWOTNEJ

——————————————————————————————– 

ROCZNY  PLAN  PRACY

    ——————————————————————————————–

                                                                                                                 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY 

———————————————————————————————-

STATUT SZKOŁY aneksem 1. i 2.

———————————————————————————————-

WYKAZ  UROCZYSTOŚCI

————————————————————————————————–

WYKAZ  ZAJĘĆ  POZALEKCYJNYCH

———————————————————————————————————-

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
————————————————————————————————–
SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW
————————————————————————————————–