2 września 2018r. w Gryfowie Śląskim odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Patronat nad nimi objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Tego dnia nauczyciele Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych    im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl. oraz uczniowie  z klasy IV          w zawodzie technik leśnik- Damian Wroński, Jakub Wolar czynnie włączyli się w obchody tego dnia. Zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną, a tym samym promowaliśmy szkołę w środowisku lokalnym.

Wyjątkowo dużym zainteresowaniem podczas tegorocznego Święta Plonów cieszyło się nasze stoisko szkolne, które przygotowaliśmy wspólnie z pracownikami Powiatu Lwóweckiego.

Wielu gości jak i nasi mieszkańcy licznie przybywali do naszego pawilonu. Jako przedstawiciele szkoły mogliśmy porozmawiać z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego panem Cezarym Przybylskim, Wojewodą Dolnośląskim panem Pawłem Herniakiem oraz przewodniczącym Rady Miasta Robertem Skrzypkiem.

Dziękujemy pani A. Pender, R. Nowak, M. Rogólskiej oraz panu J. Harbulowi i M. Gnachowi  za poświęcony czas i przygotowanie ekspozycji.

Oto kilka zdjęć: