Wszystkim uczniom, którzy brali udział w” Ogólnopolskich Wyborach Książek” 2015r. serdecznie dziękujemy. Akcja w naszej szkole była koordynowana przez panią Agatę Pender i panią Katarzynę Romanowicz.

podziekowanie