W związku z sugestiami Ministra Edukacji o prawdopodobnym wydłużeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zalecam następujące działania:

I. Proszę wyznaczone wcześniej zadania pisemne przesyłać na mojego maila. W przyszłym tygodniu zostanie podany zestaw kolejnych tematów do realizacji. Tak jak poprzednio sugeruję korzystanie z portali edukacyjnych MEN, materiałów edukacyjnych wydawnictw; namawiam was do oglądania programów edukacyjnych w telewizji i Internecie, a także czytania książek historycznych; oczekuję na wasze pisemne refleksje po tych działaniach.

II. Maturzyści przypominam, że do końca tego tygodnia oczekuję na przesłanie waszych materiałów w oparciu o wcześniej podane przeze mnie zalecenia. Na początku przyszłego tygodnia podam zestaw kolejnych zaleceń.

III. Uczniowie szkoły zaocznej, tych którzy nie oddali jeszcze pracy kontrolnej z historii, proszę o przesłanie jej na adres email: mieczyslaw.gnach@gmail.com                                                                                                                                               Wszyscy do końca przyszłego tygodnia, również drogą mailową prześlą opracowane 3 zagadnienia:

a. Funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego
b. Rozpad systemu kolonialnego po II Wojnie Światowej
c. Polska w latach 1980-1989 – wybrane problemy
Proszę również o ewentualny kontakt w sprawach realizacji programu z nauczycielami przedmiotowymi.

UWAGA! Proszę o poważne potraktowanie moich powyższych dyspozycji. Przypominam mój adres email: mieczyslaw.gnach@gmail.com

Z poważaniem

M.Gnach