W dniu 29 marca nasi uczniowie ( w tym członkowie Szkolnego Koła Cyklistycznego ) pod opieką nauczyciela Arkadiusza Cichonia- postanowili posprzątać tereny przyległe do szkoły na ulicy Wojska Polskiego ze śmieci i odpadów  . Działania uczniów poprzedzone były pogadanką o konieczności segregowania śmieci i dbania o środowisko, w którym przebywamy.Uczniowie wyposażeni w rękawice ochronne zbierali śmieci do plastikowych worków, które po zapełnieniu zabezpieczono w wyznaczonych miejscach. Akcja zakończyła się podsumowaniem, w którym uświadomiono uczniom, konieczność zachowań proekologicznych. Edukacja ekologiczna ma na celu tworzenie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec otaczającego środowiska zarówno wśród młodzieży  jak i dorosłych mieszkańców.54799046_534218183651637_5076224402647941120_n56523232_408592223260795_6748318732201754624_n55637145_380034562727210_5320714672943398912_n55674638_727235574339723_7976670131793166336_n55692849_260234574918458_4343445523877855232_n55704677_325835901619318_5308628566252978176_n55817177_321468798562642_6493012158001971200_n55795209_326218198253443_8076413995554177024_n 55931103_2090196971048787_662794972252078080_n 55939444_1252251361593143_5398701108556201984_n56523232_408592223260795_6748318732201754624_n 56191264_948899378637221_8531377884059664384_n55795209_326218198253443_8076413995554177024_n 55704677_325835901619318_5308628566252978176_n56523232_408592223260795_6748318732201754624_n54799046_534218183651637_5076224402647941120_n