25 maja w Lwóweckim Ośrodku Kultury, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji  DNIA BIBLIOTEKARZA zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji  i  Bibliotekę Pedagogiczną we Lwówku Śląskim w  ramach  obchodów „Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek”.

W tym dniu  delegacja  uczniów z klasy II TL i II Ti  pod opieką Pani Małgorzaty Wiśniewskiej i Agaty Pender  uczestniczyła w w/w  spotkaniu.

W programie przewidziano:

Koncert fortepianowy Aleksandry i Małgorzaty Niewęgłowskiej oraz Rafała Niewęgłowskiego – saksofon.

Wykład dr Roberta  Mertuszki z DODN z Wrocławia pt. “ Człowiek nie rodzi się czytelnikiem ”.

Wykład dr Beaty Malentowicz z DBP we Wrocławiu pt.“ Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem? ”.

Prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Agatę Pender  na temat działalności biblioteki szkolnej w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.

Uzupełnieniem tego spotkania były wystawy plastyczne i tematyczne:  

1.   Eweliny Chmiel uczennicy z klasy Ia  ZSOiZ  im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim    pt.”Graficzny obraz świata”.

2.   Natalii Jankowskiej uczennicy z klasy II TL  ZSOiZ  im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim    pt.” Przyroda w fotografii”.

3.  Tematyczne pt. “ Najpiękniejsze, najdziwniejsze, naj… Biblioteki świata” oraz

“Najsłynniejsi  Bibliotekarze świata” – Beaty Harhalii z Biblioteki Pedagogicznej  w Lwówku Śl.

W obchodach udział wzięli:

- Wicestarosta Powiatu Lwóweckiego  Zbigniew Grześków,

- Radny Powiatu Lwóweckiego  Stanisław Mrówka,

- Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim  Halina Klebanowicz,

- Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Lwówku Śląskim Elżbieta Zienowicz,

- Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Bolesławcu Romualda Terlecka,

- Bibliotekarze ze szkół Powiatu Lwóweckiego.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć.