14 lutego Koło Teatralne, poszerzone na tę okazję o Piotra Borkowskiego, wystawiło w Gimnazjum w Leśnej ,, Dzień z Szekspirem”. To przedstawienie parateatralne miało przybliżyć  młodzieży sylwetkę W. Szekspira, który pomimo tego, że wywodził się  z niewielkiego miasteczka, do dziś jest królem  teatru.

Integralną częścią tego przedsięwzięcia był występ P. Borkowskiego, który specjalnie na tę okazję napisał wiersz, w humorystyczny sposób przedstawiający spotkanie królowej Elżbiety i genialnego dramaturga. Dwa zdania o epoce wygłosił M. Gnach , a M. Ignaciuk poprowadziła część anglojęzyczną.

CAM00286 CAM00289 CAM00285