Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim, musi on dobrze znać swoje uprawnienia i powinności. Wychodząc na przeciw tej konieczności po raz drugi w szkole miało miejsce spotkanie z adwokatem Piotrem Nachmannem z Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze, który poruszał zagadnienia dotyczące:

  1. Prawo dla każdego
  2. Jestem świadomy-więc działam
  3. Proszę wstać! Sąd idzie
  4. Mediacja, czyli jak rozwiązać sprawę polubownie
  5. Ostrożnie z …
  • Surfowanie w sieci
  • Odpowiedzialność poniżej 18 lat

61243121_2275786919177926_6199797068576325632_n