Egzamin czeladniczy – informatory egzaminacyjne

Informatory zawierają wykaz zadań egzaminacyjnych na etapie praktycznym oraz zagadnienia obejmujące część pisemną egzaminu.

Kierownik szkolenia praktycznego Renata Nowak