Egzamin czeladniczy:

1. Warunki przystąpienia do egzaminu

2. Dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego

3. Przebieg egzaminu czeladniczego

4. Druki egzaminacyjne do pobrania

Powyższe informacje znajdziecie pod adresem:

 

Egzamin czeladniczy – przykładowe zagadnienia i materiały, informatory egzaminacyjne:

 

Kierownik szkolenia praktycznego Renata Nowak.