I.   Egzamin poprawkowy z matematyki i geografii

28 sierpnia 2017r. , godz.09,00

Przewodniczący komisji – J.Imiołek – wicedyrektor

Egzaminator –I.Grzelczak – nauczyciel matematyki

Egzaminator – W.Dąbrowa – nauczyciel matematyki

Egzaminator – M.Rogólska – nauczyciel geografii

Członek- M.Gnach – wychowawca

Członek-M.Ignaciuk-Borkowska – wychowawca

II.  Egzamin poprawkowy z biologii,chemii,języka polskiego

 29 sierpnia 2017r. , godz.09,00   

Przewodniczący komisji – M.Wiśniewska – dyrektor

Egzaminator – R. Nowak – nauczyciel biologii

Egzaminator -  J. Imiołek – nauczyciel chemii

Egzaminator – K. Romanowicz-Kłosin – nauczyciel języka polskiego