Informujemy, że istnieje już możliwość kontaktowania się z naszą placówką poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem portalu ePUAP.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym  lub darmowym profilem zaufanym ePUAP w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta (jeśli posiadamy już konto, wystarczy się zalogować)

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ePUAP użytkownicy mogą przesłać korespondencję na skrzynkę Zespołu Szkół korzystając ze wzoru  ”Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.)

Można również kliknąć zakładkę „Katalog spraw” i spisać w wyszukiwarkę „Gryfów Śląski” i wybrać z listy ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Następnie „Pokaż sprawy wybranego urzędu>Sprawy ogólne>Pismo do podmiotu publicznego.