konferencja hist cz.15.06.2015 Stowarzyszenie Homo Viator we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Gryfów Sląski oraz Archiwum Państwowym we Wrocławiu zrealizowało I część zadania publicznego „Gryfów Sląski miasto z historia niezwykłą”. Podejmowane tematy cieszyły sie niezwykłym, zainteresowaniem mieszkańców.