Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim realizuje projekt „Gryfowski Teatr pod Fontanną” – odsłona I – „Gryfowskie czytanie wielkich dzieł literatury” – Władysław Stanisław Reymont – „Chłopi” – część 1  „Jesień”. Przedsięwzięcie odbywa się we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021″ dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem inicjatywy jest przybliżenie mieszkańcom miasta i gminy Gryfów Śląski oraz społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim życia i twórczości Wielkiego Polskiego Noblisty Władysława Stanisława Reymonta, ze szczególnym uwzględnieniem Jego najwybitniejszego dzieła, jakim była powieść „Chłopi”, jak również ukazanie jej oraz innych działań twórczych autora, na tle skomplikowanych wydarzeń historycznych, będących udziałem społeczeństwa  polskiego na przełomie XIX i XX wieku, z podkreśleniem znaczenia procesu uwłaszczenia chłopów w zaborze rosyjskim.

Ważnym aspektem projektu będzie wyjaśnienie, szczególnie uczniom szkół gryfowskich, złożoności procesu kształtowania się od drugiej połowy XIX wieku nowoczesnego narodu polskiego, w którym od tego momentu, istotną rolę odgrywał stan włościański. Istotnym elementem działań w ramach realizowanego projektu „Gryfowski Teatr pod Fontanną” będzie wielopokoleniowe integrowanie kulturowe środowiska lokalnego, jak również utrwalenie w świadomości mieszkańców regionu, dorobku kulturowego nieistniejącej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu, przede wszystkim poprzez krzewienie pozytywnych wartości poznawczych związanych ze stworzoną przed wielu laty w tej placówce edukacyjnej – „Izbie Pamięci Reymontowskiej”, aktualnie znajdującej się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim.

Podstawowym aspektem projektu będzie przede wszystkim przygotowanie inscenizacji fragmentów 1 części „Chłopów” – „Jesień”, a następnie zaprezentowanie finalnego efektu widzom na gryfowskim rynku. Oczywiście przy niesprzyjającej pogodzie, działanie artystyczne zostanie przeniesione do auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, w sobotę 6 listopada bieżącego roku.

Integracyjną częścią naszego „czytania” będzie zaprezentowanie dwóch „mini wykładów”  przybliżających twórczość Władysława Stanisława Reymonta, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia powieści „Chłopi” oraz historycznego tła wydarzeń dziejących się w dziele noblisty.

Istotnym przedsięwzięciem poznawczym w październiku 2021 r. będą 4 warsztaty etnograficzno-historyczne, w których uczestniczyć będą uczniowie gryfowskich szkół podstawowych oraz gryfowskiego ZSOiZ. Miejscem tych spotkań będzie „Izba Pamięci Reymontowskiej”, w przyjaznych murach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim.

Najważniejsze działania w ramach projektu zostaną zarejestrowane w materiale multimedialnym.