HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

A.18, T.06, R.13, R.14, E.13, E.14

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2019

ABSOLWENCI TECHNIKUM ORAZ KLASA III ZSZ