EGZAMIN ZAWODOWY

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA I CZĘŚĆ TEORETYCZNA

KWALIFIKACJA A.18

/SPRZEDAWCA/

 

 Data/godzina   Rodzaj egzaminu  Imię i nazwisko ucznia  Miejsce egzaminu
 15.06.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

kwalifikacja A.18/sprzedawca/część praktyczna120 min. GODZ.08:00SALA 105

 1. Roksana Berezowska
 2. Aleksandra Brudzińska
 3. Angelika Fill
 4. Justyna Gieracka

 

 GODZ.16:00

SALA 109

 1. Anna Majerska
 2. Mateusz Mokras
 3. Roksana Mularczyk
 4. Dominika Stankowska
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, ul. Lotnicza 26 

 

 

 

17.06.2016r. godz. 10:00 kwalifikacja A.18/sprzedawca/część teoretyczna60 min.
 1. Roksana Berezowska
 2. Aleksandra Brudzińska
 3. Angelika Fill
 4. Justyna Gieracka
 5. Anna Majerska
 6. Mateusz Mokras
 7. Roksana Mularczyk
 8. Dominika Stankowska

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskimsala nr 5