UCZESTNICY PROJEKTU ERASMUS+

Od 2 stycznia 2018r. rozpoczynamy kurs języka angielskiego zawodowego dla informatyków i leśników mającego na celu zapoznanie uczestników ze specjalistyczną terminologią techniczną z ukierunkowaniem na komunikację interpersonalną oraz praktyczną wiedzę dotyczącą kultury, zwyczajów i warunków życia w Irlandii. Powyższe zagadnienia będą realizowane w ramach następujących tematów z ukierunkowaniem słownictwa na dane specjalizacje zawodowe:

  1. Opisywanie i rozumienie regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Opisywanie wykonywanych zadań
  3. Przedstawianie zamierzeń
  4. Referowanie wykonywanych czynności
  5. mechanizm tworzenia serii instrukcji
  6. Opisywanie drogi i kierunków
  7. Przedstawianie potrzeb, problemów i ich rozwiązań
  8. Podstawowe zagadnienia dotyczące Irlandii (np:, historia, system polityczny)
  9. Życie codzienne w Irlandii
  10. Różnice kulturowe oraz potencjalne zagrożenia

 

erasmus+-E+ KA107erasmus