W ramach inicjatywy lokalnej realizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim„Gryfowski Teatr pod Fontanną”  – odsłona I – „Gryfowskie Czytanie Wielkich Dzieł Literatury – Władysław Stanisław Reymont – „Chłopi” część 1 „Jesień”, będącej częścią projektu realizowanego we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim w ramach Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, miała miejsce pierwsza odsłona warsztatów etnograficzno-historycznych. 1 października 2021 r. 16 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II, z klas: III TL, III TiP, III o gościło w „Izbie Pamięci Reymontowskiej”  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, spotykając się tam z kolegami klas VII i VIII tej placówki edukacyjnej.

Podstawowym elementem wspólnych zajęć była prezentacja multimedialna przygotowana i zaprezentowana przez Panią Annę Pląskowską – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, ukazująca ideę funkcjonowania „Stowarzyszenia Szkół Reymontowskich w Polsce”, ze szczególnym uwzględnieniem kilkunastu lat działalności na tej niwie nieistniejącej już Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu. Pani Dyrektor, wspomagana przez Panią Wicedyrektor Alicję Kuźniarz, przedstawiła dokonania tej placówki edukacyjnej w krzewieniu kultury wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości artystyczno-literackich zawartych w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta.  Mieczysław Gnach nauczyciel gryfowskiego ZSOiZ przybliżył uczniom założenia projektu „Gryfowskiego Teatru pod Fontanną”  oraz znaczenia stanu chłopskiego w tworzeniu nowoczesnego narodu polskiego w II połowie XIX wieku.

            Kolejne trzy spotkania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim przewidywane są do końca października 2021 r.