ks. Krzysztof Antończuk                                                                     Nauczyciel mianowany, uczy religii. 

mgr Katarzyna Bronowicka                                                               Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.                 mgr Agnieszka Burbul                                                                  Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii, geografii.                                           

mgr Arkadiusz Cichoń
Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Grażyna Danilecka                                                      Nauczyciel dyplomowany, uczy przedmiotów ekonomicznych.

mgr Wiesława Dąbrowa
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr Elżbieta Demidow                                                            Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego.

mgr inż.Dariusz Dworzyński
Nauczyciel dyplomowany, uczy przedmiotów zawodowych.

mgr Renata Figurska                                                            Nauczyciel dyplomowany, uczy chemii.                                                                                                                                           

mgr Mieczysław Gnach
Nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator OKE.

mgr Iwona Grzelczak
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż. Jan Harbul
Nauczyciel przedmiotów zawodowych.

mgr Monika Ignaciuk-Borkowska
Nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego. Egzaminator OKE.

mgr Jolanta Imiołek
Nauczyciel dyplomowany, uczy chemii, fizyki i etyki. Egzaminator OKE.

mgr inż. Kamil Kowalonek
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów informatycznych. Egzaminator OKE.

mgr Renata Nowak 
Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii, geografii, doradztwa zawodowego. Egzaminator OKE.

mgr Waldemar Pasternak                                                            Nauczyciel dyplomowany, uczy przedmiotów informatycznych.

mgr Agata Pender
Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz.

mgr inż. Marta Rogólska
Nauczyciel dyplomowany, uczy podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych. Egzaminator OKE.

mgr Katarzyna Romanowicz – Kłosin
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego. Egzaminator OKE.

mgr  Marta Sadowska-Pleszkun                                                  Nauczyciel mianowany, uczy języka polskiego.

mgr Zbigniew Saśniak                                                                  Nauczyciel dyplomowany, uczy edukacji dla bezpieczeństwa.

mgr Maciej Styszyński                                                                Nauczyciel dyplomowany, uczy muzyki, wiedzy o kulturze.

 mgr Małgorzata Szczepańska                                                Nauczyciel dyplomowany,uczy języka niemieckiego, języka polskiego. Egzaminator OKE.                                                                                                                             

 mgr Paweł Tomczuk                                                                 Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów informatycznych.                    mgr Anna Twardochleb                                                          Nauczyciel dyplomowany,  pedagog.             

mgr Beata Watras  
Nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki, informatyki. Egzaminator OKE.

 mgr Małgorzata Wiśniewska
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego. Egzaminator OKE.                                                           

mgr Justyna Zatchiej - Dam                                                      Uczy podstaw przedsiębiorczości.

ks. Krzysztof Żmigrodzki 
Nauczyciel mianowany, uczy religii.