mgr Małgorzata Wiśniewska
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego. Egzaminator OKE. Dyrektor.

mgr Jolanta Imiołek
Nauczyciel dyplomowany, uczy chemii, fizyki i etyki. Egzaminator OKE. Wicedyrektor.

mgr Renata Nowak                                                                Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii i geografii. Egzaminator OKE. Kierownik Praktyk Zawodowych, doradca zawodowy.

mgr Katarzyna Bronowicka
Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Andrzej Całko                                                                 Nauczyciel dyplomowany ; uczy edukacji dla bezpieczeństwa                                                                                                                                mgr Arkadiusz Cichoń

Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Wiesława Dąbrowa
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż.Dariusz Dworzyński                                                 Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Mieczysław Gnach
Nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator OKE.

mgr Iwona Grzelczak
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

ks.dr Mariusz Habiniak.                                                                                                                                                                                     Nauczyciel kontraktowy, uczy religii

mgr inż. Jan Harbul. Nauczyciel przedmiotów zawodowych.

mgr Monika Ignaciuk-Borkowska
Nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego. Egzaminator OKE.

mgr Mariusz Korecki
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów hotelarskich.             Egzaminator OKE.

mgr inż. Kamil Kowalonek
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów informatycznych.

mgr Agnieszka Patron.                                                                                                                                                                               Nauczyciel dyplomowany; uczy matematyki.

mgr Agata Pender
Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz.

mgr inż. Marta Rogólska
Nauczyciel dyplomowany, uczy podstaw przedsiębiorczości, geografii oraz przedmiotów zawodowych. Egzaminator OKE.

mgr Katarzyna Romanowicz – Kłosin
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego, wiedzy o kulturze. Egzaminator OKE.

mgr Anna Twardochleb
Nauczyciel mianowany, pedagog.

mgr Beata Watras                                                                                Nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki. Egzaminator OKE.

mgr inż.Ryszard Wypych.                                                                                                                                                                                    Nauczyciel dyplomowany;uczy przedmiotów zawodowych                                                                                                                                                                                                  

ks. Krzysztof Żmigrodzki
Nauczyciel mianowany, uczy religii.