mgr Małgorzata Wiśniewska
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego. Egzaminator OKE. Dyrektor.

mgr Jolanta Imiołek
Nauczyciel dyplomowany, uczy chemii, fizyki i etyki. Egzaminator OKE.

mgr Renata Nowak                                                                Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii i geografii. Egzaminator OKE. Kierownik Praktyk Zawodowych, doradca zawodowy.

mgr Katarzyna Bronowicka
Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Agnieszka Burbul nauczyciel dyplomowany; uczy biologii

mgr Andrzej Całko   Nauczyciel dyplomowany ; uczy edukacji dla bezpieczeństwa                                                                               mgr Arkadiusz CichońNauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Grażyna Danilecka nauczyciel dyplomowany ; uczy przedmiotów ekonomicznych.

mgr Wiesława Dąbrowa
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż.Dariusz Dworzyński                                                 Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Mieczysław Gnach
Nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator OKE.

mgr Iwona Grzelczak
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż. Jan Harbul. Nauczyciel przedmiotów zawodowych.

mgr Monika Ignaciuk-Borkowska
Nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego. Egzaminator OKE.

mgr inż. Kamil Kowalonek
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów informatycznych.

mgr Jolanta Pasternak Nauczyciel dyplomowany ; uczy matematyki.                                                                                                          mgr Agata Pender Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz.

mgr inż. Marta Rogólska
Nauczyciel dyplomowany, uczy podstaw przedsiębiorczości, geografii oraz przedmiotów zawodowych. Egzaminator OKE.

mgr Katarzyna Romanowicz – Kłosin
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego, wiedzy o kulturze. Egzaminator OKE.

mgr Anna Twardochleb
Nauczyciel mianowany; pedagog.

mgr Beata Watras    Nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki. Egzaminator OKE.                                                                               ks. Krzysztof ŻmigrodzkiNauczyciel mianowany, uczy religii.

trener Monika Antonowicz-Woźniak ; uczy sztuki samoobrony .