mgr Małgorzata Wiśniewska
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego. Egzaminator OKE. Dyrektor.

mgr Jolanta Imiołek
Nauczyciel dyplomowany, uczy chemii, fizyki i etyki. Egzaminator OKE. Wicedyrektor.

mgr Renata Nowak                                                                Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii i geografii. Egzaminator OKE. Kierownik Praktyk Zawodowych, doradca zawodowy.

mgr Katarzyna Bronowicka
Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Agnieszka Burbul nauczyciel dyplomowany; uczy biologii

mgr Andrzej Całko                                                                 Nauczyciel dyplomowany ; uczy edukacji dla bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                        mgr Arkadiusz Cichoń

Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Grażyna Danilecka nauczyciel dyplomowany ; uczy przedmiotów ekonomicznych,

mgr Wiesława Dąbrowa
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż.Dariusz Dworzyński                                                 Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Mieczysław Gnach
Nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator OKE.

mgr Iwona Grzelczak
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż. Jan Harbul. Nauczyciel przedmiotów zawodowych.

mgr Monika Ignaciuk-Borkowska
Nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego. Egzaminator OKE.

mgr Mariusz Korecki
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów hotelarskich.             Egzaminator OKE.

mgr inż. Kamil Kowalonek
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów informatycznych.

 mgr Iwona Nowaczek Nauczyciel mianowany ; uczy matematyki.

mgr Jolanta Pasternak Nauczyciel dyplomowany ; uczy matematyki.                                                                                                          mgr Agata Pender Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz.

mgr inż. Marta Rogólska
Nauczyciel dyplomowany, uczy podstaw przedsiębiorczości, geografii oraz przedmiotów zawodowych. Egzaminator OKE.

mgr Katarzyna Romanowicz – Kłosin
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego, wiedzy o kulturze. Egzaminator OKE.

mgr Anna Twardochleb
Nauczyciel mianowany; pedagog

mgr Beata Watras    Nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki. Egzaminator OKE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ks. Krzysztof Żmigrodzki

Nauczyciel mianowany, uczy religii.

trener Monika Antonowicz-Woźniak ; uczy sztuki samoobrony .