mgr Katarzyna Bronowicka                                                               Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.                   mgr Agnieszka Burbul                                                                  Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii.                                               mgr Andrzej Całko                                                                        Nauczyciel dyplomowany, uczy edukacji dla bezpieczeństwa.

mgr Arkadiusz Cichoń
Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.

mgr Grażyna Danilecka
Nauczyciel dyplomowany, uczy przedmiotów ekonomicznych.

mgr Wiesława Dąbrowa
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż.Dariusz Dworzyński
Nauczyciel dyplomowany, przedmiotów zawodowych.

mgr Mieczysław Gnach
Nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator OKE.

mgr Iwona Grzelczak
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż. Jan Harbul
Nauczyciel przedmiotów zawodowych.

mgr Monika Ignaciuk-Borkowska
Nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego. Egzaminator OKE.

mgr Jolanta Imiołek
Nauczyciel dyplomowany, uczy chemii, fizyki i etyki. Egzaminator OKE.

mgr inż. Kamil Kowalonek
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów informatycznych. Egzaminator OKE.

mgr Renata Nowak 
Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii, geografii, doradztwa zawodowego. Egzaminator OKE.

mgr Agata Pender
Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz.

mgr inż. Marta Rogólska
Nauczyciel dyplomowany, uczy podstaw przedsiębiorczości, geografii, przedmiotów zawodowych. Egzaminator OKE.

mgr Katarzyna Romanowicz – Kłosin
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego, wiedzy o kulturze. Egzaminator OKE.

dr inż.Sławomir Sambor
Nauczyciel akademicki,uczy przedmiotów informatycznych.

mgr Małgorzata Szczepańska 
Nauczyciel dyplomowany,uczy języka niemieckiego, języka polskiego. Egzaminator OKE.

ks. Norbert Turczynowski
Nauczyciel kontraktowy,uczy religii.

mgr Anna Twardochleb
Nauczyciel dyplomowany; pedagog.             

mgr Beata Watras  
Nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki, informatyki. Egzaminator OKE.

 mgr Małgorzata Wiśniewska
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego. Egzaminator OKE.                                                        

trener Monika Antonowicz-Woźniak 
Uczy sztuk samoobrony.                                                       

mgr inż. Jarosław Żak
Nauczyciel akademicki,uczy przedmiotów informatycznych.

ks. Krzysztof Żmigrodzki 
Nauczyciel mianowany, uczy religii.