mgr Magdalena August

Nauczycielka chemii.

ks. Krzysztof Antończak                                                                     Nauczyciel mianowany, uczy religii. 

mgr Katarzyna Bronowicka                                                               Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.                 mgr Agnieszka Burbul                                                                  Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii, geografii.                                           

mgr Arkadiusz Cichoń
Nauczyciel dyplomowany, uczy wychowania fizycznego.                                                                                                                                   

mgr Mieczysław Gnach

Nauczyciel dyplomowany, uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzaminator OKE.

mgr Iwona Grzelczak
Nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki. Egzaminator OKE.

mgr inż. Jan Harbul
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik leśnik.

mgr Monika Hołoga                                                                           Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego.                                                                                                                                                                                                                                          

mgr Monika Ignaciuk-Borkowska
Nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego. Egzaminator OKE.

mgr inż. Kamil Kowalonek
Nauczyciel mianowany, uczy przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym. Egzaminator OKE.

mgr Renata Nowak 
Nauczyciel dyplomowany, uczy biologii, geografii, doradztwa zawodowego. Egzaminator OKE.

Dariusz Pal                                                                       Nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego.

mgr Waldemar Pasternak                                                            Nauczyciel dyplomowany, uczy przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym.

mgr Agata Pender
Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz.

inż.Krystyna Pleszak                                                             Nauczyciel kontraktowy, uczy przedmiotów zawodowych w  zawodzie technik leśnik.

mgr inż. Marta Rogólska                                                                    Nauczyciel dyplomowany, uczy podstaw przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych. Egzaminator OKE

 

mgr  Marta Pleszkun                                                                     Nauczyciel mianowany, uczy języka polskiego.

mgr Zbigniew Saśniak                                                                  Nauczyciel dyplomowany, uczy edukacji dla bezpieczeństwa.

mgr Maciej Styszyński                                                                Nauczyciel dyplomowany, uczy muzyki.

 mgr Małgorzata Szczepańska                                                Nauczyciel dyplomowany, uczy języka niemieckiego, języka polskiego. Egzaminator OKE.                                                                                                                                                                                     

mgr Anna Twardochleb                                                          Nauczyciel dyplomowany,  pedagog.             

mgr Beata Watras  
Nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki, informatyki. Egzaminator OKE.

 mgr Małgorzata Wiśniewska
Nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego. Egzaminator OKE.                                                           

mgr Justyna Zatchiej - Dam                                                    Nauczyciel kontraktowy.  Uczy podstaw przedsiębiorczości.