Damian Wroński uczeń klasy III Technikum w zawodzie technik leśnik jest uczestnikiem Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Tytuł Jego pracy to:  „Karboński las – dzisiejszy problem”.

ŻYCZYMY POWODZENIA ! :)