KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2018/2019

 

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa policyjna,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
  • przedmioty dodatkowe : edukacja policyjnej , zajęcia z samoobrony .
 • klasa językowa,
  • rozszerzenia: język polski, język angielski,
  • przedmiot uzupełniający- przyroda,
  • przedmioty dodatkowe do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański
 • klasa biologiczno-chemiczna,
  • rozszerzenia ; biologia, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • klasa matematyczno-fizyczna,
  • rozszerzenia: matematyka, fizyka
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych :

 • po zasadniczej szkole zawodowej
  • rozszerzenia; historia , geografia
 • po gimnazjum
  • rozszerzenia; historia , geografia

Technikum w zawodzie;

 • technik przemysłu mody,
  • rozszerzenia: język angielski, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik leśnik,
  • rozszerzenia: język angielski, biologia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik hotelarstwa i technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego,
  • rozszerzenia: język niemiecki, geografia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
  • przedmiot dodatkowy- animacja czasu wolnego
 • technik informatyk i technik informatyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową
  • rozszerzenia: matematyka, historia
  • przedmiot uzupełniający – przyroda
  • przedmiot dodatkowy – projektowanie gier i grafika komputerowa

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • operator maszyn leśnych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz,
 • elektryk,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • i inne