Z  przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017  przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ wynika , że Zasadnicza Szkoła Zawodowa w naszym Zespole Szkół jest :
PRZYJAZNA UCZNIOM, ICH RODZICOM oraz
  NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM
• UKIERUNKOWANA NA INDYWIDUALNY SUKCES KAŻDEGO
  UCZNIA
Działania Szkoły polegają m.in. na dążeniu do tego :
aby uczeń:
• był pilny, dociekliwy, systematyczny, uczciwy, odpowiedzialny,
wytrwały i punktualny
• godnie reprezentował Szkołę
• miał szacunek dla innych ludzi
• miał ciekawość poznawczą
• znał stawiane mu wymagania
• znał swoją wartość
• znał swoje słabe strony i nad czym musi szczególnie
pracować
• umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji
• umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi
• był dumny ze swojego pochodzenia
• wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę
• szanował tradycje i kulturę własnego narodu, a także miał
poszanowanie dla innych kultur i tradycji
• zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku
pracy,
aby nauczyciel :
• był kreatywny, dociekliwy, systematyczny i punktualny.
• realizował siebie
• wykorzystując różnorodne formy i metody pracy, jak
najrzetelniej przekazywał wiedzę
• prawidłowo stosował system oceniania
• pomógł uczniowi odnaleźć pozytywną motywację do nauki
• indywidualnie traktował problemy ucznia
• w życzliwej atmosferze zachował czytelny system wymagań
• chronił uczniów przed współczesnym zagrożeniem
• potrafił komunikować się z innymi
• odczuwał potrzebę ciągłego kształcenia się,
aby rodzic :
• chętnie posyłał swoje dziecko do Szkoły
• współtworzył jakość Szkoły
• wspólnie z nauczycielami ponosił odpowiedzialność za
dziecko i jego rozwój
• darzył zaufaniem Szkołę i miał poczucie misji.
Obecnie funkcjonują klasy wielozawodowe, a uczniowie kształcą się w następujących zawodach :
• mechanik pojazdów samochodowych
• sprzedawca
• fryzjer
• kucharz
• piekarz
• murarz-tynkarz
• stolarz
• operator obrabiarek skrawających
• wędliniarz
• cukiernik
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
W szkole odbywa się kształcenie ogólne, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się na kursach I, II i III stopnia w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Jaworze, Świdnicy oraz Jeleniej Górze.
Uczniowie uczestniczą w działania promujących wartości ogólnoludzkie objęte programem Szkoła Przyjazna Rodzinie- uzyskanie certyfikatu
Uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu u 47 przedsiębiorców.
Uczniowie wyjeżdżają na staże zagraniczne w ramach projektów unijnych :
 Młodzi rzemieślnicy w Europie
 Młodzi Budowlańcy na Szkoleniu w Europie
 Praktyka Czyni Mistrza
 Młodzi w Europie
 Nauka Rzemiosła w Europie
 Moja Przyszłość to Europa i inne
np. staże w :
• Kolonii w zawodzie fryzjer
• Poczdamie w zawodzie stolarz
• Brunschwieigu w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych
• Goerlitz w zawodach stolarz , dekarz, murarz tynkarz
• Dreźnie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych,
kucharz, piekarz.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, np.:
o zajęcia biblioteczne
o zajęcia sportowe – zespół chearliderek
o zajęcia wyrównawcze
o zajęcia artystyczne.
Uczniowie biorą udział w kursach kwalifikacyjnych :
• kurs barmański I stopnia
• operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym.
Uczniowie również uczestniczą w konkursach zawodowych, np. :
• Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski KREATOR 2015 – III miejsce
• Mistrzostwa Dolnego Śląska we Fryzjerstwie- II miejsce
• Regionalny Konkurs Fryzjerski dla Uczniów Szkół
Zawodowych Teatrhair – I miejsce
• Konkurs internetowy na najładniejszą fryzurę. Bolec.Info-
I miejsce
• Regionalny konkurs „Najlepsi Uczniowie w Zawodzie”-
II miejsce murarz-tynkarz
• Regionalny konkurs „Najlepsi Uczniowie w Zawodzie”- III
miejsce mechanik pojazdów samochodowych,
i innych, np. :
• XII edycja konkursu plastycznego „Pomóż ocalić życie
bezbronnemu”- II miejsce
• Diecezjalny konkurs plastyczny „ W imię miłości” – III miejsce
• Regionalny konkurs plastyczny „Wędrowniczek- ptak
wędrowny” – I miejsce
• VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Lwóweckiego- I miejsce
• Dolnośląska Licealiada Młodzieży w Rowerach Górskich
MTB- II miejsce.
Uczniowie działają w wolontariacie, np. :
• „Świąteczna fryzura od serca”. Uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer strzygą i czeszą dzieci i młodzież w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świeradowie-Czerniawie na okoliczność Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
• Pomoc w nauce niedowidzącej uczennicy szkoły gimnazjalnej we Wrocławiu. Uczennica jest mieszkanką Gryfowa Śląskiego .
• Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .
Uczniowie uczestniczą w projektach szkolnego Stowarzyszenia Homo Viator , np. :
• „Sport to zdrowie. Niech twój kręgosłup to powie ”miało na celu podniesienie świadomości dotyczącej profilaktyki wad kręgosłupa. Problem został zdiagnozowany wśród uczniów przez pielęgniarkę szkolną, która sygnalizowała potrzebę wprowadzenia podczas zajęć wychowania fizycznego elementów profilaktyki ortopedycznej. Projekt zakładał organizację wykładu lekarza ortopedy, który dotyczył zarówno profilaktyki układu kostnego, jak i konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad, w myśl zasady, że kręgosłup jest jeden na całe życie. Zakupiono niezbędny sprzęt, dzięki któremu na zajęciach wychowania fizycznego organizowane są ćwiczenia polegające na elementarnej korekcji wad postawy.
• „Szlakami ziemi lwóweckiej”, którego celem było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas rajdów na temat atrakcyjnych miejsc turystycznych Powiatu Lwóweckiego oraz promocja turystyki pieszej, poznanie legend oraz dziejów ludzi zamieszkujących niegdyś poznawane miejsca oraz obcowanie uczniów z pięknem natury. To także pokazanie młodzieży aktywnej formy wypoczynku, jakim jest nordic walking. Podczas warsztatów ze specjalistą młodzież uczyła się czytania mapy, korzystania z kompasu, ćwiczyła zasady pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, które mogą się wydarzyć podczas rajdów.
• „ Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”. Celem zadania było nabycie przez młodzież właściwych nawyków prozdrowotnych związanych ze spędzaniem wolnego czasu, promowanie zdrowej rywalizacji sportowej oraz zapoznanie uczestników imprezy z nowymi formami zabaw i gier. Dzięki zakupionym pomocom młodzież miała możliwość poćwiczyć strzelanie z łuku do tarczy, rzucanie rzutkami do tarczy, czy też pograć w badmintona. Zadanie było realizowane w ramach Szkolnego Dnia Sportu i pomogło w przekonaniu młodzieży do sensu i atrakcyjności gier zespołowych.
• „Wolontariat? Dlaczego nie?!” W ramach projektu wolontariusze w każdą sobotę wraz z nauczycielem wyjeżdżali do DPS w Mirsku, a pozostałe dni tygodnia młodzież odwiedzała mieszkańców w dniach dla siebie dogodnych. Idea wolontariatu została bardzo mocno rozpropagowana. Uczestnicy projektu wzmocnili swoją empatię i zaangażowanie do pracy zespołowej.
• „Zdążyć na czas z pomocą”. Celem szkoleń było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili w sposób profesjonalny cykl szkoleń aktywizowali każdego uczestnika i pod ich czujnym okiem każdy ( bez wyjątku) uczeń musiał zaprezentować przed resztą uczestników nabywane sukcesywnie umiejętności z zakresu niesienia pierwszej pomocy.
• „Uratujmy w ciągu roku milion osób”. Program zajęć uwzględniał wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy wszyscy ( na świeżo) w pamięci sprawę wyziębionego Adasia i pytanie: Czy przeżyłby, gdyby człowiek, który go znalazł nie wiedział, co robić? Szkolenia zostały zakończone bardzo ważną przesłanką dla uczniów: Ty również możesz stać się świadkiem zdarzenia, w którym ucierpieć może drugi człowiek. Twoje działania muszą być wówczas przemyślane i spójne. Pamiętaj jednak, że każda pomoc z Twojej strony jest wskazana!
Szkoła jest rejonowym ośrodkiem egzaminacyjnym dla uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, kucharz.
KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Liceum Ogólnokształcące
klasa policyjna,
rozszerzenia; geografia i historia
przedmioty dodatkowe :
edukacja policyjnej , zajęcia z samoobrony,
klasa językowa,
rozszerzenia: język polski, język angielski,
przedmiot uzupełniający- przyroda, historia i społeczeństwo,
przedmioty dodatkowe do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański,
klasa biologiczno-chemiczna,
rozszerzenia ; biologia, chemia
przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo,
klasa matematyczno-fizyczna,
rozszerzenia: matematyka, fizyka
przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych :
po zasadniczej szkole zawodowej (dwuletnie)
rozszerzenia; historia i geografia
po gimnazjum i szkole podstawowej po 8 klasie (trzyletnie)
rozszerzenia; historia i geografia.
Technikum w zawodzie;
technik przemysłu mody,
rozszerzenia: język angielski, chemia
przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
technik leśnik,
rozszerzenia: język angielski, biologia
przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
technik hotelarstwa i technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego,
rozszerzenia: język niemiecki, geografia
przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
przedmiot dodatkowy animacja czasu wolnego
technik informatyk i technik informatyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową,
rozszerzenia: matematyka, historia
przedmiot uzupełniający – przyroda
projektowanie gier i grafika komputerowa
W roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie funkcjonowanie w naszym Zespole Szkół   Szkoła Branżowa I stopnia :
Kształcenie w zawodach;
• operator maszyn leśnych,
• operator obrabiarek skrawających,
• fryzjer,
• kucharz,
• piekarz,
• cukiernik,
• wędliniarz,
• stolarz,
• murarz-tynkarz,
• elektryk,
• kierowca-mechanik,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• i inne