Wybierz tę klasę, jeśli chcesz studiować: matematykę, fizykę, astronomię, chemię, medycynę, farmację, biotechnologię lub inne specjalizacje politechniczne.

Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • chemia,
  • j. angielski

I przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

II przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie

SONY DSC SONY DSC