Zaproszenie uczniów zakładów rzemieślniczych do udziału w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Organizatorami konkursu są: Izby Rzemieślnicze, Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy we współpracy z Kuratoriami Oświaty oraz szkołami branżowymi.

Serdecznie zapraszam.

Renata Nowak-doradca zawodowy

pip