policja

Więcej szczegółów na temat konkursu, w tym regulamin znajdziesz tutaj:

Wojewódzki Konkurs – nagraj film pn. „Babciu nie oddawaj pieniędzy – to nie akcja policyjna!!!”

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowali konkurs pn. „Babciu nie oddawaj pieniędzy – to nie akcja policyjna!!!”. Konkurs jest dedykowany dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich. Tematem przewodnim konkursu jest uświadomienie odbiorcom, w tym głównie seniorom, że sprawcy oszustw na tzw. „policjanta”, pod pretekstem pomocy Policji WYŁUDZAJĄ od osób starszych pieniądze i kosztowności.

Konkurs filmowy ogłoszony przez dolnośląską Policję ma na celu edukowanie społeczeństwa z zakresu oszustw na szkodę seniorów metodą na tzw. „policjanta”, dotarcie do osób starszych, samotnie funkcjonujących, mało aktywnych, które nie integrują się w życiu społecznym, propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie, zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania na rzecz seniorów, a także edukację dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa osób starszych i kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich i rodzinnych.

Spot, zrealizowany przez uczestników konkursu, powinien być zaadresowany do seniora – babci, dziadka, cioci, wujka, sąsiada itp.,.

Powinien on zawierać m.in.:

• ostrzeżenia o współczesnej metodzie oszustw na tzw. „policjanta”:
 gdzie sprawcy podszywając się pod funkcjonariuszy Policji pod legendą ratowania pieniędzy z zagrożonego konta bankowego, nakłaniają osoby do wzięcia kredytu, bądź zrobienia przelewu na wskazane konto,
 dot. przekazywania pieniędzy Policji pod pretekstem wzięcia udziału w akcji policyjnej
i zatrzymaniu sprawców oszustw na tzw. „wnuka”.
• porady i wskazówki jak można uniknąć tego typu zagrożeń,
• wsparcie w sytuacjach wątpliwych ze strony rodziny, bliskich, instytucji bądź Policji.

Podczas oceny prac pod uwagę będą brane m.in. następujące kryteria:
• pomysłowość
• treść i budowa przekazu
• inwencja twórcza
• dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

Konkurs rozpoczyna się 30 października br. i potrwa do 13 lutego 2018 r. W terminie do 28 lutego 2017 roku komisja powołana przez organizatora, składająca się z przedstawicieli Policji i Kuratorium Oświaty, dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2018 roku.

asp. szt. Paweł Petrykowski
(źródło – Wydział Prewencji KWP Wrocław)

Renata Nowak