Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu wezmą udział w kursie specjalistycznym w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.3 – Dostosowanie systemów kształcenia i Szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 do 30.09.2018r. Wartość projektu: 520.260 zł. Celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl., dostosowanego do potrzeb rynku pracy i ukierunkowanego na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. Odbędą się specjalistyczne szkolenia, staże i praktyki, zostanie przeprowadzona modyfikacja programów nauczania a także będzie miało miejsce częściowe doposażenie pracowni szkolnej. Podniesienie jakości kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i technik leśnik pozwoli absolwentom łatwiej zdobyć i utrzymać pracę.

Projekt obejmuje działania związane z:

- przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych w Centrum Szkoleń Techniki Motoryzacji Bosch w Warszawie z diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych uczniów i nauczycieli. Uczestnicy szkoleń przejdą 80h specjalistyczny kurs techniczny obejmujący następującą tematykę: Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu, Pośredni wtrysk benzyny, Bezpośredni wtrysk benzyny, Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla, układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesla.

- modyfikacją przez nauczycieli programów nauczania w zakresie nowoczesnych technologii diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych

- przeprowadzenia staży/praktyk w Bosch Services na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej dla 12 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.

- doposażenia pracowni w innowacyjne urządzenia diagnostyczne i materiały edukacyjne obejmujące nowoczesne modele silników, które będą wykorzystywane w procesie edukacji.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności mechanik pojazdów samochodowych oraz technik leśnik, a także nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i budowa maszyn leśnych.

Pierwsze szkolenia odbyły się w czasie ferii zimowych były skierowane do nauczycieli i współpracujących z naszą szkołą instruktorów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorstw Autoserwis Mirosław Byczko w Gryfowie Śląskim, Zakład Usługowo-Handlowy Kiryk Paweł w Olszynie, Naprawa Pojazdów Samochodowych Andrzej Ciaciek w Olszynie.

Ukończenie kursów przez nauczycieli pozwoli nabyć kompetencje, które wpłyną na zmodyfikowanie programów nauczania realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu i będą dostosowane do wymagań rynku pracy, nowoczesnych technologii oraz wyzwań gospodarki opartej o wiedzę. 

image4image2DSC_0840image3