Od 2 stycznia do 7 marca 2018 roku w szkole realizowany jest 30 godzinny kurs języka angielskiego zawodowego dla informatyków i leśników w ramach Projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie przygotowując się do mobilności redagowali Europass CV oraz umowę pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w języku angielskim, przystąpili do testu Paszport Językowy Europass, zapoznają się z bezpieczeństwem i higieną pracy, omawiają oraz referują wykonywane czynności w formie ustnej i pisemnej. Uczą się w jaki sposób uzyskiwać oraz udzielać informacji w czasie poruszania się po mieście, zapoznają się z warunkami i zasadami życia w Irlandii, zajmują się zagadnieniami życia codziennego i różnicami kulturowymi. Po powrocie z praktyk w Irlandii ponownie przystąpią do testu Paszport Językowy Europass. Interesujące zajęcia prowadzi Pani Monika Ignaciuk-Borkowska.

Koordynator Projektu-Renata Nowak

IMG_9820IMG_9823IMG_9825IMG_9818erasmus