Z kursu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 16.10.2014r.-31.10.2014r.: „Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej” zgodnego z programem zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki w roku szkolnym 2014/2015 skorzystało w naszej szkole siedemnaście osób. Kurs był realizowany przez Biuro Konsultacyjno-Doradcze MARAL Mariusz Lipski z Wielunia. Program szkolenia obejmował: typy i budowę stosowanych wózków, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości o dozorze technicznym, BHP, bezpieczną obsługę wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz zajęcia praktyczne. Po zakończonym kursie uczniowie przystąpili do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu zostały wydawane zaświadczenia o ukończonym kursie zgodne z MEN w języku polskim, języku angielskim oraz w języku niemieckim.
IMG_20141103_150311IMG_20141103_151855IMG_20141103_151911IMG_20141105_161948IMG_20141105_160822IMG_20141105_164836 DSC_1318