INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski od 18.09.2017r. rozpoczyna realizację Projektu Ponadnarodowa Mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego pod nazwą „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037526 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenia i szkolenia zawodowego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Your International Training w Irlandii w okresie od 18.09.2017r. do 17.10.2018r.

Wartość projektu: 99 642 euro, wartość dofinansowania 429 108,27 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich technikum w wieku od 17 do 19 lat kształcących się w zawodzie technik leśnik i technik informatyk.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie wiedzy zdobytej w trakcie teoretycznego szkolenia w zawodach technik leśnik i technik informatyk w warunkach anglojęzycznego rynku pracy 41 uczniów oraz 3 nauczycieli.

Poprzez odbycie praktyk za granicą i zapoznanie się z wymaganiami europejskiego rynku pracy zwiększa się szansa absolwentów na zatrudnienie na europejskim jak i krajowym rynku pracy w firmach poszukujących wykwalifikowanych i ze znajomością języka angielskiego pracowników.

 Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć:

- zwiększenie wiedzy, umiejętności zawodowych i doświadczenia,

 • zwiększenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych (j.ang.) wśród uczestników,
 • zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym również języków obcych oraz
  samodoskonalenia,
 • wykształcenie u uczniów kompetencji międzykulturowych: otwartości,
  akceptacji, tolerancji wobec odmienności kulturowej oraz poznanie przez nich międzynarodowego środowiska,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych, w tym pewności siebie i poczucia własnej wartości, samodzielności i obowiązkowości,
 • uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, wartości europejskich,
 • zaangażowanie uczniów w działania projektowe w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi,
 • rozwój współpracy międzynarodowej,
 • uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy

Projekt obejmuje działania związane z:

 1. Przeprowadzeniem zajęć przygotowawczych przed wyjazdem na praktyki zawodowe do Irlandii:- zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego z elementami kultury Irlandii (30h),- warsztaty pedagogiczno-psychologiczne (10h),- kurs z zarządzania treścią w Internecie z wykorzystaniem platformy WordPress i Joomla dla uczniów technikum informatycznego (10h),- kurs-specyfika środowiska naturalnego Irlandii (10h)
 2. Przeprowadzenie dwutygodniowego (60h) i czterotygodniowego (120h) stażu/praktyk dla uczniów w Hrabstwie Sligo w Irlandii. Leśnicy będą inwentaryzowali środowisko leśne, budowali infrastrukturę turystyczną i ścieżki dydaktyczne w Lonford Demesne Wood-posiadłości leśnej nagrodzonej przez Irlandzkie Ministerstwo Ochrony Środowiska za utrzymanie bioróżnorodności. Informatycy będą odbywali praktyki zawodowe w Sligo w dziale informatycznym Sligo Chamber of Commerce and Industry, tworząc i administrując strony internetowe dla przedsiębiorców.
 3. W ramach komponentu kulturowego uczniowie wezmą udział w dwóch wycieczkach, do Galway oraz Donegal i klifów Slieve Legue, wyprawach do atrakcyjnych miejsc w najbliższym sasiedztwie Sligo, tj. Roses Point, Holy Well, Inishfree, Ben Bulben, warsztatach tańca irlandzkiego i wieczorach muzyki irlandzkiej.

Udział w projekcie jest bezpłatny-uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Irlandii i powrót, wycieczki, przejazdy lokalne podczas pobytu, kieszonkowe, ubezpieczenie, rozmówki polsko-angielskie, sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Wyjeżdżającym grupom będą towarzyszyć nauczyciele z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Rekrutacja do projektu odbędzie się od 06.11.2017r. do 11.12.2017r. Zasady rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSOiZ oraz „Kąciku informacyjnym”, utworzonym na I piętrze w szkole.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Renata Nowak-koordynator projektu.

Erasmus-map-Copy2mapa

 erasmus