25 marca 2017 roku odbył się w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie Zdroju XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Eliminacje Międzypowiatowe. Patronat Honorowy Turnieju-Pan Walery Czarnecki-Starosta Powiatu Lubańskiego.

Ze szkoły udział brały dwie drużyny z klas leśnych w składzie:

Drużyna A: Suchecki Dominik, Perdon Artur, Cymerman Mateusz

Drużyna B: Dec Marcin, Wilas Kacper, Janiszek Konrad

Uczniowie brali udział w konkurencjach:

- test wiedzy: zagadnienia krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, udzielanie pierwszej pomocy

- samarytanka: znajomość zastosowania zawartości apteczki, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy

- turystyczny rower: Kolarski Tor Przeszkód

- Turystyczny Marsz na Orientację

Nasi uczniowie zdobyli III miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne kwalifikując się do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 6-7 maja 2017 roku w Krzyżowej.

Szkołę reprezentować będą:

1. Marcin Dec

2. Mateusz Cymerman

3. Kacper Wilas

Uczniom gratulujemy i życzymy sukcesu w dalszym etapie turnieju.