W piątki o godz. 11.15 spotykamy się na zajęciach przybliżających uczniom klasy pierwszej problemy matematyczne pojawiające w trakcie samodzielnej nauki. Utrwalamy poznane wiadomości i rozwijamy umiejętności, które są ukryte w każdym uczniu, nawet jeśli on sam o tym nie wie. Uczniowie liceum ogólnokształcącego z chęcią przychodzą na nasze spotkania, które spełniają ich oczekiwania.