Egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020

Egzaminy pisemne ;

język polski pp- godz.

język polski pr-godz.

matematyka pp- godz.

język angielski pp-godz.

język angielski pr-godz.

matematyka pr -godz.

wiedza o społeczeństwie-godz

informatyka-godz.

język niemiecki pp-godz.

geografia-godz

historia-godz             

Egzaminy ustne ; 

 język polski -godz.

język angielski-godz.

język niemiecki-godz.