Egzamin maturalny w roku szkolnym 2021/2022

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się  4 maja 2022 roku i potrwa do 20 maja 2022r. Egzaminy ustne  tylko dla osób, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 01 do 10 czerwca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do  05 lipca 2022 r.  Egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia 2022r., a jego wyniki poznamy do 09 września 2022r.

 

04.05.2022r. język polski pp- godz.9,00

05.05.2022r. matematyka pp-godz.9,00

06.05.2022r.  język angielski pp- godz.9,00

06.05.2022r.  język niemiecki pp- godz.14,00

09.05.2022r. język angielski pr-godz.9,00

10.05.2022r. język polski pr-godz.9,00

11.05.2022r. matematyka pr -godz.9,00

12.05.2022r. biologia pr – godz.9,00 

13.05.2022r. wiedza o społeczeństwie pr-godz.9,00  

16.05.2022r. chemia pr – godz. 9,00

17.05.2022r. historia pr-godz.9,00 

18.05.2022r. geografia pr -godz.9,00

19.05.2022r. fizyka pr-godz.9,00 

20.05.2022r. informatyka pr-godz.9,00