Egzamin maturalny w roku szkolnym 2018/2019

Egzaminy pisemne ;

06.05.2019 -język polski pp- godz.9,00

język polski pr-godz.14,00

07.05.2019- matematyka pp- godz.9,00

08.05.2019-język angielski pp-godz.9,00

język angielski pr-godz.14,00

o9.05.2019-matematyka pr -godz.9,00

10.05.2019- wiedza o społeczeństwie-godz.14,00

13.05.2019- informatyka-godz.14,00

14.05.2019-język niemiecki pp-godz.9,00

15.05.2019-geografia-godz.9,00

20.05.2019-historia-godz.14,00            

Egzaminy ustne ; 

 16.05.2019-język polski -godz.9,00

21.05.2019-język angielski-godz.8,00

21.05.2019-język niemiecki-godz.8,00