Od 9 lat, w każdą ostatnią sobotę września, na jeden dzień Lwówek Śląski staje się „stolicą” dolnośląskiego leśnictwa. W tym mieście odbywa się Dolnośląski Festiwal – „Dary Lasu. Od kilku lat nasza szkoła – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II Gryfowie Śląskim jest aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia. Szczególnie widoczni staliśmy się po utworzeniu Technikum kształcącego w zawodzie technik leśnik, co spowodowane było przede wszystkim faktem, że od tego momentu nasi uczniowie mają okazję prezentować się w swoich galowych mundurach leśników, rozwijać zainteresowania oraz przypomnieć o swoich osiągnięciach: uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym „Nasze Nadleśnictwo” oraz finalisty i laureata w IV i V Ogólnopolskim Turnieju Szkół „Eko”.

W 9 edycji lwóweckiej imprezy zaznaczyliśmy swoją obecność poprzez udział uczniów klas I,  III i IV Technikum, którzy pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, prezentowali zainteresowanym naszą ekspozycję. Wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych,  cieszyły się warsztaty prowadzone przez Pana Jana Harbula oraz uczniów klas Technikum Leśnego ze znajomości tropów zwierząt występujących w polskich lasach. W ramach Dolnośląskiego Festiwalu „Dary Lasu” wręczano również nagrody uczestnikom Konkursu Artystycznego „Rekreacja w lesie”, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim. Jego laureatkami zostały dwie uczennice: klasy I TL- Patrycja Pawłowska i III TL – Małgorzata Lisowska, przygotowując swoje pracę pod kierunkiem Pani  Marty Rogólskiej – nauczyciela naszej Szkoły.

Na zdjęciu Laureatki  Konkursu Artystycznego „Rekreacja w lesie” wraz z Opiekunem.