Od 10 lat, w każdą ostatnią sobotę września, na jeden dzień Lwówek Śląski staje się „stolicą” dolnośląskiego leśnictwa. W tym mieście odbywa się Dolnośląski Festiwal – „Dary Lasu. Od kilku lat nasza szkoła – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II Gryfowie Śląskim jest aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia. Szczególnie widoczni staliśmy się po utworzeniu Technikum kształcącego w zawodzie technik leśnik, co spowodowane było przede wszystkim faktem, że od tego momentu nasi uczniowie mają okazję prezentować się w swoich galowych mundurach leśników, rozwijać zainteresowania oraz przypomnieć  o swoich osiągnięciach: uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym „Nasze Nadleśnictwo” oraz finalisty i laureata w IV i V Ogólnopolskim Turnieju Szkół „Eko”.

W 10 edycji lwóweckiej imprezy zaznaczyliśmy swoją obecność poprzez udział uczniów klas I,  II i IV Technikum, którzy pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, prezentowali zainteresowanym naszą ekspozycję. Wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych,  cieszyły się warsztaty prowadzone przez Pana Jana Harbula oraz uczniów klas Technikum  w zawodzie technik leśnik ze znajomości tropów zwierząt występujących w polskich lasach.