Znalezione obrazy dla zapytania wyższa szkoła bankowa we wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprosiła naszą szkołę do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów

Mobilna Akademia Sukcesu/Kompetencji WSB

Podstawowym założeniem projektu jest wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy i stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Zajęcia ułatwią uczniom na zachowanie swobody podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania pierwszych kontraktów, czy podczas kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Przy opracowaniu projektu brane były pod uwagę założenia podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wskazówki metodyków i nauczycieli, a także przedstawicieli świata biznesu.

Mobilna Akademia Sukcesu pozwala uzupełnić program nauki wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, a także wzbogacić zagadnienia podejmowane na lekcjach wychowawczych.

31 stycznia odbyły się w szkole pierwsze warsztaty na temat „Wystąpienia publiczne-jak przeżyć od a do z?” w klasach IIIo, IIITL, IITL, których celem było wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie wystąpień publicznych.

W ramach warsztatów były zaprezentowane główne elementy związane z wystąpieniami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów doboru treści i ich prezentacji oraz podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warsztat wzbogacono również o metody związane z ograniczeniem stresu podczas wystąpień publicznych zarówno w rozmowach w małym gronie odbiorców, jak i przed dużym audytorium.