W imieniu własnym i nagrodzonych uczniów klasy IV Technikum
w zawodzie technik leśnik
d z i ę k u j ę
 LUBOMIROWI LESZCZYŃSKIEMU
 Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świeradów za ufundowanie nagród pieniężnych trzem uczniom z naszej Szkoły. Nagrody otrzymali :
 MARCIN ZAWADZKI-najlepszy wynik z egzaminu zawodowego
 OLA DUBANIEWICZ i
 MARCIN DEC -najlepsze wyniki w nauce przedmiotów zawodowych.
Nagrody wręczał  Zastępca Nadleśniczego
  Pan TADEUSZ ŁOZOWSKI w naszej Szkole,na apelu pożegnalnym pierwszego rocznika kształcącego się w zawodzie technik leśnik 17 maja 2018 r.

Małgorzata Wiśniewska

 

 

nagrody nagrody2 nagrody3