OBEJRZYJ FILM O SZKOLE

Dwie grupy dwudziestu najlepszych uczniów z klas leśnych odbyło w marcu 2017r. pierwsze szkolenie specjalistyczne w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.

Kursy specjalistyczne posiadają akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Po zakończeniu szkoleń w CSTM Bosch w Warszawie wyróżniający się uczniowie odbędą płatne staże zawodowe w Bosch Service.

Projekt realizowany jest zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, dlatego ze szkoły biorą w nim udział nie tylko chłopcy, ale również pięć uczennic.

Zajęcia z zakresu diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów mechanicznych, w oparciu o nowoczesne technologie prowadzą trenerzy, wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni inżynierowie, którzy nie tylko realizują proces dydaktyczny w CSTM Bosch w Warszawie, ale również obsługują hotline w zakresie pomocy technicznej dla Bosch-Service.

Programy kursów są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, składają się z części teoretycznej obejmującej bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy technicznej dotyczącej wszystkich marek samochodów i aktualnych trendów motoryzacyjnych oraz z części praktycznej obejmującej diagnostykę na samochodach i modelach silnikowych, pomiary i interpretację wyników oraz zasady regulacji lub naprawy.

Szkolenia prowadzone są w cyklach dwutygodniowych, na kolejny uczniowie pojadą w maju 2017r. Uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz całodniowe wyżywienie. Czas poza zajęciami młodzież przeznacza na zwiedzanie Warszawy.

Wyróżnieni uczniowie-zakwalifikowani na szkolenie:

1. Cybulska Kamila

2. Dubaniewicz Aleksandra

3. Kaczerewska Justyna

4. Traube Justyna

5. Żyworonek Paulina

6.Dec Marcin

7. Delost Marcin

8. Janiszek Konrad

9. Kowalczyk Andreas

10. Olsiewicz Emilian

11. Płodzień Jakub

12. Puchala Kamil

13. Stroński Mateusz

14. Suchecki Dominik

15. Wiedro Marek

16. Wilas Kacper

17. Wolar Jakub

18. Wroński Damian

19. Wróblewski Dominik

20. Zawadzki Marcin

 20170308_10100820170308_14124320170310_113555WP_20170307_14_46_40_ProWP_20170307_13_40_02_ProWP_20170307_15_04_13_ProWP_20170308_17_40_59_ProWP_20170309_14_08_31_Pro (1)20170308_112350